งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์เลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานด้านเลขานุการและมีความอดทนและคล่องตัวสูง
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ตรงด้าน FP&A
  • มีประสบการณ์ บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีภาษีอากร
  • ่มีประสบการณ์เรื่องงบประมาณ OPEX และ CAPEX