งานหัวหน้างานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วางแผนการขายให้คลอบคลุมทุกช่องทาง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Jewelry อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี