งานสถาปนิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  PRO-ACT MARKETING GROUPS CO., LTD.'s banner
  PRO-ACT MARKETING GROUPS CO., LTD.'s logo
  เมืองนนทบุรีTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสีกันไฟ ระบบกันซึม
  • งานขาย ขายสินค้าและบริการระบบกันซึม
  • มีค่าคอมมิชชั่น ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ประกันกลุ่ม
  Thamada Bangkok Company Limited's banner
  Thamada Bangkok Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ทำงานกับกลุ่มมัณฑนากร สถาปนิก
  • ประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์สวิตซ์ ปลั๊กไฟ
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ landscape อย่างน้อย 2 ปี
  • เขียนแบบ ตรวจแบบ ทำราคา และรู้จักต้นไม้
  • มีประสบการณ์ designer แนวราบ