งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 101 ตำแหน่งงาน
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s banner
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • การบริหารงานวิศกวรรมอาคารสูง
  • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
  • Operation & Maintenance
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางกะปิTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการแบบ multi-task
  • ประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องจักรหรืองานระบบ
  • ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ดี
  B.S.Y. Construction Co., Ltd.'s banner
  B.S.Y. Construction Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • ออกแบบงานโครงสร้าง
  • งานประจำoffice
  • วิศวโยธารับจบใหม่
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Support team sales
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s banner
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Sales Engineer, Project Management
  • Techical skill, Feasbility knowledge
  • Able to work in upcountry
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทรTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • วิศวกรโยธา
  • ตรวจสอบแบบก่อสร้าง ถอดแบบ BOQ
  • มีใบอนุญาต
  A TEAM HOUSE CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • 1 อาทิตย์เข้าออฟฟิศแค่วันเดียว
  • สามารถจัดการเวลาด้วยตนเอง
  • มีความท้าท้าย ในการวางแผนงาน
  ถัด ไป