งานวิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำวิศวกรไฟฟ้า 0-3 ปี
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s banner
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • กำหนดมาตราฐานวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบอาคาร
  • กำกับดูแลงานบำรุงรักษางานระบบอาคาร
  • บริหารงบประมาณบำรุงรักษา