งานวิศวกรเครือข่าย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Bangkok
  • Monitor ระบบเครือข่าย และบริการต่าง ๆ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านดูแลระบบเครือข่าย
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s banner
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • ประกันสังคม, ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • จัดการ VM และโซลูชันการสำรองข้อมูลได้
  • ดูแลแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์