งานพนักงานขายอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีทักษะการใช้งาน Power BI/ Advance Excel
  • หากสามารถใช้งาน SQL ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ