งานผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Eminence International Limited's banner
  Eminence International Limited's logo
  Bangsue
  • ปริญญาตรี Product Specialist, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ประสบการณ์ด้าน Product Specialist ขั้นต่ำ 1 ปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ประกันสุขภาพ
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Huaykwang
  • วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • วิเคราะห์สถานะของลูกค้า
  • ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า