งานผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 of 26 jobs
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • บรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • วางแผนธุรกิจ/การกำหนดกลยุทธ์องค์กร
  • วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
  • วางแผน/บริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • คิดวิเคราะห์กลยุทธ์ เพิ่มยอดขาย Modern Trade
  • วางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขายใหม่ๆ
  • วิเคราะห์การขาย การตลาด คู่แข่ง
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s logo

  Product Marketing Executive 1 position

  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
  Sampantawong
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจด้านการตลาด
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้ากำลัง หรือเกี่ยวข้อง
  • วางแผนงานซ่อมบำรุง แก้ไขเหตุฉุกเฉิน
  • Working location near BTS Siam
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีประสบการณ์ตรงด้านงานพัสดุและบริการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangkok
  • Experience Design
  • พัฒนากระบวนการ ระบบและเครื่องมือสำหรับช่องทางสาขา
  • Project Management
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์บริหารในสายงานวิศวกรรม บริหารโครงการ
  • มีประสบการณ์งานบริหารกิจการประปา ระบบสาธารณูปโภค
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ผู้จัดการอาคาร
  • บริหารอาคาร
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 70K - 120K /month
  • PROJECT MANAGER (Electrical, Mechanical) EXP. 15+
  • HAVE PROFESSIONAL ENGINEER (มี ใบกว.สามัญ)
  • OFFICE:SILOM / WORKING: MON-FRI 8:30-17:30
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ด้านตลาดทุน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
  • สามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • Data Analytics , Power BI
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในสายงานQS อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผ่านงานบริษัทรับเหมาหรือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo

  Educational Content Writer

  Flowaccount Co., Ltd.
  BangrakTHB 25K - 45K /month
  • มีความเข้าใจในการเขียนบทความ SEO
  • เคยทำบล็อก หรือมีผลงานเขียนหนังสือมาก่อน
  • มีประสบการณ์ในการเขียนบทความธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • BTS สถานีช่องนนทรี / MRT สถานีลุมพินี