งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  AEC Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
  • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  วัฒนา
  • บริหารทีมขายภายใต้ OKR ที่ร่วมกันกำหนด
  • มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย ,ยืดหยุ่น
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ฯลฯ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ป.ตรี ด้านการเกษตร, สัตว์บาล, การตลาด หรืออื่นๆ
  • มี ปสก. ขายสินค้าเกษตรอย่างน้อย 3 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เดินทางไปทำงาน ตจว.ได้
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 5 ปีด้าน IT
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการนำเสนองาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ดูแลเขตการขายทุกภาค
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย