งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  Spring Green Evolution Co., Ltd.'s logo
  สาทรTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • สามารถวางระบบงาน HR ได้ทุกฟังก์ชัน
  • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้า
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s banner
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  Eminence International Limited's banner
  Eminence International Limited's logo
  บางซื่อ
  • บริหารงานบุคคล
  • พัฒนาทรัพยากรบุคล
  • HRM,HRD
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Director - HR Manager) /120K-200K

  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
  ห้วยขวางTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านสายงานทรัพยากรบุคคล 10 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
  • ความคิดเชิงกลยุทธ์มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
  ธนบุรี
  • มีความอดทนและรับมือกับสภาวะกดดันได้ดี
  • ประสบการณ์งานด้านกฎหมายและงานธุรการ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้าน ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้าน HRM
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ดูแลกิจกรรม HRMและ HRD ทั้งหมด
  • สามารถ คิดค้น กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร
  • ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน HRD
  App-Bit Studio Co., Ltd.'s banner
  App-Bit Studio Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความชำนาญด้าน HRM, HRD, OD, Recruitment
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน