งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s logo

  Accounting Senior - Manager [Job ID:64405]

  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ปิดงบการเงิน 2 ปี ด้วยตัวเอง
  • เคยทำบัญชีต้นทุนมาก่อน
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • ตรวจสอบและจัดทำธุรกรรมทางบัญชีเกี่ยวกับ AP, AR, GL
  • ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี 5 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจค้าปลีก
  • เคยใช้โปรแกรมบัญชี Express
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  Managerial Accounting Manager/ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  ดินแดง
  • ระดับปริญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือ สาขาMBA
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้เรื่องการตรวจสอบมาตรฐานทางบัญชี
  ห้วยขวางTHB 45K - 69,999 /เดือน