งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Thanes Group's banner
  Thanes Group's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
  • ทำงานร่วมกับทีมขาย
  • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์
  S.C. Sereechai Beauty Co., Ltd.'s banner
  S.C. Sereechai Beauty Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาดูแลผลิตภัณฑ์ H&B (FMCG) 5 ปี
  • ใช้ MS.Office ดี มีความคล่องตัวมีความคิดสร้างสรรค์