งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 314 ตำแหน่งงาน
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี
  • มีประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงานโครงการ
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอด
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ติดตามและศึกษามาตรฐานบัญชีใหม่ๆ
  • บริหารจัดการมาตรฐานบัญชีของกลุ่ม
  • จัดทำงบการเงินรวม
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Express (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  จตุจักรTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • SAP OFFICE (FI-CO,MM)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ทำงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
  • ใช้สูตรฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น VLOOKUP, PIVOT TABLE
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไทTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวีTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5-7 ปี และปิดบัญชีได้
  • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s banner
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีความมั่นคง สวัสดิการดี
  • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS และรถประจำทาง
  • มีความก้าวหน้า
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s banner
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้าน Accounting, AR, Excel, SAP
  • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 ติด BTS
  • สวัสดิการประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งลูกหนี้เป็นหลัก
  • ตรวจสอบข้อมูลในinvoice+ต้นทุนว่าเป็นไปตามมาตราฐาน
  Thai Central Chemical Public Co., Ltd.'s banner
  Thai Central Chemical Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • จัดการกระทบยอดบัญชี แยกประเภท(GL) บัญชี
  • โบนัสตามผลประกอบการ (ประวัติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน)
  • ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s banner
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • ตรวจสอบและจัดทำงบกระทบยอดบัญชีประจำเดือน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ
  • จัดทำงบกำไรขาดทุน
  ถัด ไป