งานนักวิเคราะห์ระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  บางซื่อ
  • มีความรู้ด้าน Hardware Software และNetwork
  • มีความรู้ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
  • ที่ทำงานติด MRTสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง
  O Capital Company Limited's banner
  O Capital Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ ไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 ปีของนักวิเคราะห์ธุรกิจ/วิเคราะห์ระบบ
  • มีประสบการณ์ระบบงาน ด้านสินเชื่อ Non Bank