งาน software tester
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Software Testing
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Test Case
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 3+ years of experience as a software engineer
  • Excellent English communication skills
  • Strong knowledge in PHP language development
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor’s degree or equivalent in Software
  • Minimum 4 years progressive responsible experience
  • Good Working Knowledge of English and Thai
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ประสานงาน ควบคุม พัฒนา ทดสอบ Application/Software
  • ประสบการณ์ด้าน Project Management, BA, SA, Tester
  • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้งาน
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s banner
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
  • SQL Server (Stored procedure)
  • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s banner
  Prospersof Consulting Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
  • SQL Server (Stored procedure)
  • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of college or university studies
  • 2 years’ experience in secretarial and/or admin
  • TOEIC score of at least 600