งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  I.P. One Co., Ltd.'s banner
  I.P. One Co., Ltd.'s logo
  สะพานสูงTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัท
  • ร่าง ตรวจสอบ สัญญา
  • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • สรรหา คัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ
  • บริหาร จัดการ ดูแลงานค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน
  • จัดให้มีงานด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • Office ที่สวยงานโดดเด่น ไม่เหมือนใคร
  • โอกาสในการทำงานและเรียนรู้งานที่ท้าทาย
  • มีโอกาสได้เป็นพนักงานประจำของ บมจ. แสนสิริ