งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  กรุงเทพมหานครTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้