งานพนักงานขายต่างประเทศ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  บางนา
  • พนักงานขายในกลุ่มต่างประเทศ
  • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผ่นปูรองนอนสำหรับปศุสัตว์
  • ทักษะด้านภาษาการติดต่อประสานงาน