งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.'s logo

  วิศวกรบริการ (Service Engineer)

  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT CO., LTD.
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน
  • อย่างน้อย 1 ปี ในฐานะวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ด้าน การติดตั้ง วัดขนาด และบำรุงรักษา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีใบขับขี่