งานผู้จัดการทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านธุรกิจเม็ดพลาสติก
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • สถานที่ กรุงเทพมหานคร