งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  PBA ESTATE CO., LTD.'s banner
  PBA ESTATE CO., LTD.'s logo
  บางบอนTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานด้านเลขานุการและมีความอดทนและคล่องตัวสูง