งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  กรุงเทพมหานคร
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  PBA ESTATE CO., LTD.'s banner
  PBA ESTATE CO., LTD.'s logo
  บางบอนTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ละเอียดรอบคอบ
  • สามารถปิดบัญชี ปิดงบได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  บางกอกน้อย
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านรับ
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี AR
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี