งานออกแบบกราฟิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  EXP System Co., Ltd.'s banner
  EXP System Co., Ltd.'s logo

  Web Designer (Middle - Senior)

  EXP System Co., Ltd.
  บางกอกน้อย
  • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
  • โบนัสรายเดือน
  • ฟรีอาหารกลางวันและฟิตเนส

  กราฟิคดีไซน์ (ออกแบบ UX/UI)

  CET Marketing And Distribution Company Limited
  บางกอกน้อยTHB 30K - 35K /เดือน
   บางกอกน้อยTHB 20K - 30K /เดือน