งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s banner
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Sales Engineer, Project Management
  • Techical skill, Feasbility knowledge
  • Able to work in upcountry
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s banner
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • กำหนดมาตราฐานวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบอาคาร
  • กำกับดูแลงานบำรุงรักษางานระบบอาคาร
  • บริหารงบประมาณบำรุงรักษา