งานวิศวกรออกแบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขายสินค้ากับโครงการรัฐ/เอกชน 2-5 ปี
  • มีประสบการณ์การขายสินค้าวัสดุก่อสร้างหรือใกล้เคียง
  • คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อม และสวัสดิการอื่่น