งานพนักงานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 50 ตำแหน่งงาน
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา
  NCH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NCH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับ water treatment อย่างน้อย2ปี
  • ดำเนินการด้านบริการและงานขาย ด้าน water treatment
  • มีค่าเดินทาง คอมมิชชั่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส
  Thamada Bangkok Company Limited's banner
  Thamada Bangkok Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ทำงานกับกลุ่มมัณฑนากร สถาปนิก
  • ประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์สวิตซ์ ปลั๊กไฟ
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สนับสนุนตัวแทนขายผ่านช่องทางของธนาคาร
  • อบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสุขภาพ / โบนัส
  ถัด ไป