งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Siam Franchise Business Co., Ltd. (Head office)'s logo
  ตลิ่งชันTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ตำแหน่งผู้จัดการบัญชีหรือผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป