งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • โบนัส,ค่าทันตกรรม,ค่าเดินทาง,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ELCA (Thailand) Ltd.'s banner
  ELCA (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ในการขายและบริการในสินค้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
  • ประสบการณ์บริหารจัดการร้าน ทีมงาน และ ยอดขาย
  • สิ่ื่อสารได้ดี พูดภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้