งานprocess engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Quotation Process Engineer

  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.
  บางเสาธง
  • Male / Female age 20-35 year old
  • Bachelor’s degree in Engineering
  • Communication in English
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศ
  • มีสาขาในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
  • จำนวนพนักงานทั้งกรุ๊ปมากกว่า 15,000 คน
  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Design Engineer

  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Design Product & Drawing
  • Bachelor's Degree
  • Samutparkran
  PCS Security and Facility Services Limited's banner
  PCS Security and Facility Services Limited's logo

  Chief Engineer (1 position) Site Engineer (1 position)

  PCS Security and Facility Services Limited
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ประสบการณ์งานในสถานพยาบาล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Chance to improve Engineer skills in Automotive
  • At least 3 years experience as Engineer
  • Day Shift Machining Engineer
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo

  CFO / ACC Director / Manager

  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • อายุงาน 10 ปีขึ้นไป
  • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • ประสบการณ์ทางด้าน บัญชี/การเงิน และอื่นๆ