งาน account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 34 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  จตุจักรTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขายสินค้า
  • มีความรู้ความเข้าใจช่องทาง Modern Trade
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  CHAME CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHAME CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางเขน
  • วิเคราะห์งบการเงิน
  • Controller
  • สามารถเซ็นงบได้
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s banner
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s logo
  บางกะปิ
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การขาย
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การขาย, การตล
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s banner
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • งานบริการลูกค้า
  • ต้อนรับและดูแลลูกค้า
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ใกล้ MRTลาดพร้าวเพียง190m
  • โบนัส ประกันชีวิตประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  iiK Corporation / Interink.,Co.th/ Eternal Sakata Inx's banner
  iiK Corporation / Interink.,Co.th/ Eternal Sakata Inx's logo
  ลาดพร้าวTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • promising talent, think big, result oriented
  • Strong start up mentality, intellect and Hand on
  • Strong ability pitching and persuasion for success
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Corporate Marketing Strategy
  • สวัสดิการดี ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีกรีฑา
  LIGHTSOURCE Co., Ltd.'s banner
  LIGHTSOURCE Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • Accounting, Financial more than 5 yrs experience
  • Continuing Professional Development (CPD)
  • CPA would be advantage
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s banner
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ได้ใช้ความสามารถทางด้านบัญชีเต็มที่
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ , ก่อสร้าง
  SHARICH HOLDING CO., LTD.'s banner
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับระบบ ERP หลักขององค์กร
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปี ด้านงานบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
  • ปิดงบการเงินได้
  ถัด ไป