งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ตรงด้าน FP&A
  • มีประสบการณ์ บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีภาษีอากร
  • ่มีประสบการณ์เรื่องงบประมาณ OPEX และ CAPEX
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถรักษาข้อมูลสำคัญและความลับได้
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office