งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Grand Prix International Public Company Limited's banner
  Grand Prix International Public Company Limited's logo
  บางเขน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์