งานวิเคราะห์ธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Ethoxylate Co., Ltd.'s banner
  Thai Ethoxylate Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านงานวางแผนธุรกิจ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ
  • ทักษะด้าน Internal Audit