งานวิเคราะห์ธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Siam Bheasach Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ดูแลพนักงานตามสายงานธุรกิจ,HRBP
  • เก็บข้อมูลวิเคราะห์และบริหารการจัดทำข้อมูลงานHRBP
  • วางกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากร
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ประสบการณ์งานการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานวิเคราะห์การตลาด และการลงพื้นที่จริง
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถบริษัทให้ใช้ในการทำงาน