งานพนักงานการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ป.ตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถด้านการตลาด และการจัดการสื่อ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การตลาด สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • นำเสนอโอกาสธุรกิจ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง