งานผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
  • สนับสนุนงานด้านการพัฒนา
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  President & CEO/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ผู้สนใจสามารถส่งจดหมาย หรือ Email สมัครงาน
  • ภายในเวลา 17.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2564
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
  • พัฒนาธุรกิจด้าน IT รวมถึงธุรกิจ LIMS และ ERP
  • บริหารงานขายและในการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับ IT
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน
  • บริหารงานเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
  • การบริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • เขียนบันทึกรายงาน
  • สรุปประเด็นความเห็นที่ประชุม
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Senior Developer or Project Manager

  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  วังทองหลาง
  • IT, Laboratory Information Management System, LIMS
  • Programme, Developer, Technical, System Analyst
  • Senior, Project Leader, Project Manager
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Financial Relationship Manager - SME

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • SME Business from Banking Industry
  • Finance, Marketing, Economics
  • Analytical, communication, interpersonal skills
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
  • Human Resource Development,Training, Development
  • ประสบการณ์ 8 ปี