งานผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 37 ตำแหน่งงาน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น
  • มีใจรักงานบริการ
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สายไหม
  • ประสานงานการขายระหว่างลูกค้าและฝ่ายขาย
  • ปริญญาตรีบริหาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทางอีเมล
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • เข้าใจหลักการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล/Power BI/Excel
  • มีความสนใจในตลาดทุนกับการลงทุน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักรTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • จัดเก็บเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
  • งานสารบรรณ ประสานงาน งานเอกสาร
  • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel
  Camin151's logo
  จตุจักรTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน HR
  • บริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในด้านการใช้งานโปรแกรม EZY-HR
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย ไม่ดื่มเหล้า
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก ให้คำปรึกษาที่ดี
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัท
  • ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์
  ถัด ไป