งานผู้จัดการโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  PM Group Company Limited's banner
  PM Group Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • Project Manager (บ้านแนวราบ)
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป ในงานควบคุมการก่อสร้าง
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์งานโครงการ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • พัฒนาระบบ Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง HTML,DHTML,Javas,CSS
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง