งานผู้จัดการฝ่ายไอที
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม-คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้การบริหารงานโครงการinformation technology
  • มีความรู้ด้าน H/W and S/W