งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • มี CPD สามารถเซ็นผู้ทำบัญชีได้
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  • มีประสบการณ์ปิดบัญชีอย่างน้อย 10ปี
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานระบบบัญชี
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงบการเงินรวม
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation)
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านงบการเงิน
  • มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  One Real Estate Co., Ltd.'s banner
  One Real Estate Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • งานบัญชี
  • บัญชีอสังหาริมทรัพย์
  • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่
  • มีประสบการณ์จากธุรกิจสินเชื่อ ประกัน Non-bank
  • มีใบอนุญาต CPD
  • วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน