งานผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Asset Five Development Co., Ltd.'s banner
  Asset Five Development Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
  • นำส่งภาษีให้กับสรรพากรตามรอบและระยะเวลาที่กำหนด
  • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย
  Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited's logo
  บึงกุ่ม
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานผู้สอบบัญชี บัญชีโรงงาน
  • ใช้โปรแกรม ERP ได้
  LXT Networks's logo
  จตุจักร
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์
  • มีการประสานงานกับต่างประเทศ
  • ทำงานกับหลายบริษัท
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s banner
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • บัญชีการเงิน,บัญชีต้นทุน,การเงิน
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
  • ประสบการณ์ผ่านงานด้านธุรกิจยานยนต์