งานผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาโท สาขา MBA,MM หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ องค์กร
  • ติดตามและวัดผลแผนกลยุทธ์
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์
  • ออกสำรวจตลาดในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล
  • ประสานงานกับต่างประเทศ