งานประสานงานฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางกะปิ
  • การศึกษาระดับปริญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
  • ยินดีรับน้องๆ จบใหม่
  • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่, มีมนุษยสัมพันธ์ดี