งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 109 ตำแหน่งงาน
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่THB 35K - 69,999 /เดือน
  • Managing all accounting
  • Good command in English is a MUST
  • Experience from Audit firm (Big4)
  MOOTAE WORLD CO., LTD.'s banner
  MOOTAE WORLD CO., LTD.'s logo
  คันนายาว
  • ละเอียด รอบคอบ เข้าใจงานเอกสารและระบบบัญชี ภาษี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • Upto 25k, Hybrid ทำงานที่บ้านทุกวันศุกร์
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • ประสบการณ์10 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีในธุรกิจการผลิต
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ BOI
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ปิดงบอย่างน้อย 1 ปี
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  The Krungthep Thanakom Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ในฝันเราต้องการ "คุณ"
  • เติบโตไปกับเมือง เติบโตไปกับเรา
  • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  Miratara Co., Ltd.'s banner
  Asset Five Development Co., Ltd.'s banner
  Asset Five Development Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
  • ปิดงบการเงินรายไตรมาส รายปี จัดทำงบการเงินรวม
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีทรัพย์สินและต้นทุน
  • สามารถใช้ SAP และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Express (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  จตุจักรTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • SAP OFFICE (FI-CO,MM)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ประจำสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิต
  • รับผิดชอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นของบริษัทในเครือ
  • มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีขาย
  Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited's logo
  บึงกุ่ม
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานผู้สอบบัญชี บัญชีโรงงาน
  • ใช้โปรแกรม ERP ได้
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ตรงด้าน FP&A
  • มีประสบการณ์ บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีภาษีอากร
  • ่มีประสบการณ์เรื่องงบประมาณ OPEX และ CAPEX
  ถัด ไป