งานนักออกแบบกราฟิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Superior Food Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 20K /เดือน
  • ปวส./ปริญญาตรี
  • At least 0-2 years of experience
  • มีทักษะการสามารถถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วย Photoshop
  Sharich Health Co., Ltd.'s banner
  Sharich Health Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีความชำนาญในโปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop
  • มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design อย่างน้อย 3 ปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ โบนัส/ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ