งานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี สาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในการใช้ Excel, Power BI