งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 42 ตำแหน่งงาน
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  บางบอน
  • การปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และภงด.51 ภ.พ.30
  TCP Group/กลุ่มธุรกิจทีซีพี Bangbon's banner
  TCP Group/กลุ่มธุรกิจทีซีพี Bangbon's logo
  บางบอน
  • จัดเก็บรายรับทุกประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • มีความรู้ด้านมาตฐานการบัญชี
  • มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน มีความซื่อสัตย์
  Thairung Partners Group Co., Ltd.'s banner
  Thairung Partners Group Co., Ltd.'s logo
  หนองแขมTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • งานบัญชี
  • ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
  • พร้อมเริ่มงานพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ปิดงบอย่างน้อย 1 ปี
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Full spectrum of Accounting & Finance role
  • Have exp in Sales or Trading Company is preferred
  • SAP FICO & good command of English
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s banner
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor degree of Accounting
  • 3 - 5 years in Accounting (Costing)
  • Automotive or dealer network business
  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.'s banner
  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • BTS: Krungthonburi Exit 1
  • Minimum 2-3 years experience Accounting
  • Bachelor degree in Accounting, Finance
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of secondary school
  • 2 years general maintenance or construction semi
  • Must have a valid driver’s license.
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of college or university studies
  • 3 years work exp. of Administrative
  • TOEIC score of at least 855
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of secondary school required
  • 3 years work exp. in the installation, repair
  • TOEIC score of at least 600
  ถัด ไป