งานprocess engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  พระประแดง
  • ทำงานขึ้นตรงกับFactory Director
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Energy มันส์ๆ ผลักดันด้วยคน Gen-Y
  • บรรยากาศการทำงานเป็นทีม รับฟัง แบบไม่มี hierarchy
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • ประสบการณ์ QA / HSE / Chemical 5 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเคมี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตยTHB 20K - 30K /เดือน
  • Project Manager , Business Development Manager
  • Sales engineering , Mechanical engineer
  • Managerial Skill for Project Sales Manager.
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • บริหาร จัดการ งานด้านวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
  • การบริหารอาคารของฝ่ายวิศวกรรมตามนโยบาย
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • ควบคุมคุณภาพอาหารที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร และการผลิตอาหาร
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตยTHB 20K - 30K /เดือน
  • Product Manager, Business Development Manager
  • Sales engineering, cooling systems
  • Mechanical engineer, cooling products
  P. Chemitech Co., Ltd.'s banner
  P. Chemitech Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ในระบบควบคุม PLC
  • ป.ตรีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ความขยัน และทำงานภายใต้ความกดดันได้