งาน it support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  ThaiTizens Co., Ltd.'s banner
  ThaiTizens Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 54,999 /เดือน
  • Deploy and maintain Antivirus, Firewall, Microsoft
  • Keep it run the best performance ! Fight 4 Hacker!
  • Have passions for IT security ! Fight 2 Hacker!
  LEGIONNEST CO., LTD.'s banner
  LEGIONNEST CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • Strong working knowledge of UI/UX tools, Figma
  • user interface design, Photoshop, Illustrator
  • Understanding of HTML
  1-TO-All Co., Ltd.'s banner
  1-TO-All Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • 2 years experienced in implementing ERP software
  • Application development / tester
  • Experienced in Web technology