งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Fresh Graduate Welcomed / Good command in English!
  • Experience Business Trip with MD over the World!!!
  • Able to communicate in Japanese is an advantage.
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • เลขานุการผู้บริหาร
  • ธุรการสายงานการตลาด
  • ประสานงานธุรการ
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ติดต่อประสานงาน
  • จัดทำบันทึก จดหมาย เข้า-ออก
  • จัดทำเอกสารเบิกจ่าย